Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 24, 2014

Παρέα κι ένα παρεό

Α

Όσα ταξίδια κι αν έκανα τον προηγούμενο χρόνο, μου 'χαν λείψει αυτά τα χωρίς έγνοιες που δεν περνάς σε εξοδολόγια τα εισιτήρια των πλοίων.